april 16, 2019

Navet, Umeå

Ett modernt badhus i centrala Umeå. Själva byggnaden är cirka 20 000 kvm och innefattar parkeringshus, badhus och gym. Vi tog fram ett styr och reglersystem för ventilation och värme. Programmering möjliggjorde integration mot KNX-system och Menerga badhusaggregat.

Styrsystem: Fidelix

Beställare: INAB

Bild: Link Arkitektur