februari 8, 2021

Nyheter

TEKNISK FASTIGHETSSERVICE AB FÖRVÄRVAR I UMEÅ

Teknisk Fastighetsservice AB, TFS, med huvudkontor i Sundsvall förvärvar
”Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag” i Umeå med 17 anställda och en
omsättning på ca 20 Mkr.

Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag bedriver verksamhet främst inom el och automation och har bedrivit verksamhet sedan 1990.

TFS Styrelseordförande Jakob Granström kommenterar förvärvet som ett viktigt steg i utvecklingen av automation inom TFS geografiska område.
Med förvärvet kommer organisationen att förstärkas ytterligare och tillföras resurser och kompetens som kan användas inom hela det geografiska område som bolaget verkar inom.


Bolaget står väl rustat att bli en av de ledande aktörerna till att skapa framtidens fastighetsteknik.
Lokalt i Västerbotten innebär förvärvet ett bredare utbud av tjänster och avsevärt större resurser då antalet medarbetare kommer att uppgå till nästan 40 personer.
TFS är redan före detta förvärv ett av Norrlands större och mest kompetenta organisationer inom fastighetsteknisk service och underhåll.

Teknisk Fastighetsservice AB är ett företag verksamt inom service, förebyggande underhåll samt installation av fastighetstekniska installationer för ventilation, värme,
kyla, el samt automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor i Sundsvall, Östersund, Umeå, Lycksele, Luleå, Boden, Piteå, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Örnsköldsvik samt Sandviken.
Våra kunder är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet.


Teknisk Fastighetsservice AB har sitt huvudkontor i Sundsvall, omsatte 2019 drygt 260 Mkr och har efter förvärvet ca 210 medarbetare.
Bolaget ingår i en koncern med mer än 300 medarbetare och en omsättning på ca 450 Mkr. Balansomslutningen uppgår till drygt 800 Mkr.
Genom samarbetet inom Near4You erbjuds fastighetteknisk service över hela Sverige.
Samarbetsföretagen inom Near4You omsätter årligen drygt 1miljard kronor.

Eventuella frågor i ärendet besvaras av

Björn Hultberg på telefon 070 – 377 38 00
eller Christer Lundstedt på telefon 070 – 540 50 55.

Sundsvall 2020-02-02

Teknisk Fastighetsservice AB