juni 12, 2020

Personal

Thomas Söderström, Projektledare Styr & Övervakning

för.efternamn@elvvs.se

090-3493302

Peter Tegström, Projektledare Styr & Övervakning/SCADA programmering

för.efternamn@elvvs.se

090-3493317

Alexander Gustafsson, Projektledare EL

för.efternamn@elvvs.se

090-3493313

Niklas Burman, Kulvert övervakning

för.efternamn@elvvs.se

090-3493303

Frida Löwstedt, Ekonomi

för.efternamn@elvvs.se

090-3493319

Markus Röjestål, Projektledare Styr & Övervakning

för.efternamn@elvvs.se

090-3493305

Adam Pihlgren, Serviceledare Styr & Övervakning

för.efternamn@elvvs.se

090-2060391