Vi lagerhåller Belimos produkter spjällmotorer och ventilmotorer. Vi finns lokalt i Umeå.
Välj lätt rätt

www.belimo.se

För att underlätta valet vid byte av ventilmotorer finns det en enkel guide för val av ventilmotorer– Nyhet VA.
Serie NV är den perfekta motorn vid motorisering eftersom den passar alla förekommande reglerventil som tex. Satchwell, Landis&Staefa, TAC, Honewell, Osby och Jonsson

 

 

 

 

ventilmotorer