Följande kunder har ett axplock av anläggningar där vi har gjort både större och mindre entreprenader  och installationer. För ytterligare information, kontakta oss.

 

 • Umeå Energi
 • UmeNet
 • Umeå Kommun
 • Vännäs Kommun
 • Navet, Umeå Badhus
 • Bostaden, Umeå
 • Akademiska Hus
 • INAB
 • Infrastruktur i Norr AB
 • Hemsö
 • Västerbottens Läns Landsting
 • Specialfastigheter
 • Martin&Servera, Umeå
 • Ventilationsentreprenörer
 • Rörentreprenörer
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsbolag