april 16, 2019

Solskensvägen, Stockholm

Ett bostadsprojekt som utfördes i samarbete med Lindbäcks Bygg till slutkund HEBA Fastighets AB.

Styrning av värme i undercentral, inteagration mot NIBE värmepump, även anpassad programmering för integration mot Comprobros överornade system.

Styrsystem: Abelko

Beställare: HEBA Fastighets AB
Bild: Arkipol