Fiber har en oslagbar kapacitet.
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och ställer allt högre krav på uppkopplingar och nätverk. Med rätt dimensionerad fiber i er fastighet blir ni rustade för de nya kraven på kapacitet. I fibern skickas datainformation med ljus vilket möjliggör hög kapacitet på dataöverföring med hög hastighet och över långa avstånd.

 

 

 

 

 

 

Fiber arbeten