april 9, 2019

STYR- OCH REGLERTEKNIK

  • Vi har hög kompetens när det kommer till fastighetsautomation med hjälp av styr- och reglerteknik.
  • Vi utför styrentreprenader och styrservice.

 

Steg 1 Behovsanalys & samordning

För att få ut maximalt av din befintliga eller blivande anläggning gör vi en behovsanalys i samarbete med övriga projektkonsulter som byggherre, vs, vent och el. Detta för att skapa en optimal samordning.

Steg 2 Projektering

Därefter tar våra projektörer vid. Driftkort över anläggningen tas fram och/eller revideras. Ritning och konstruktionsunderlag skapas efter behov. Det DUC-system som passar bäst för just er rekommenderas.

Steg 3 Produktion

Efter granskad och godkänd projektering påbörjas produktion av anläggningen. Vi använder material med så låg klimatpåverkan som möjligt och följer eventuella krav, exempelvis SundaHus ställda.

Steg 4 Installation & Programmering

Vi installerar det färdiga apparatskåpet med tillhörande styrutrustning. Anläggningen programmeras och visualiseras i ett HMI i valt överordnat system.

Steg 5 Egenkontroll & Driftsättning

Hela systemet avprovas enligt vårt interna egenkontrollsystem, detta för att göra en kvalitétssäkring av hela anläggningen. I samband med egenkontrollerna så gör vi en fullständig idriftsättning. Utbildning hålls, drift och skötsel överlämnas.

Steg 6 Drift & Underhåll

Vi hjälper gärna till med vidareutbildning inom energi-, klimat- och driftoptimering. Vi kan tillse att systemet till fullo SCADA-integreras. Enligt skräddarsydda serviceavtal finns vi tillhands både akut och löpande.
 

Vi jobbar för att du ska få ut maximalt av dina investeringar i framförallt smart fastighetsautomation som bidrar till låg klimatpåverkan och en effektiv kostnadsbild.

Kontakta oss så berättar vi mer:

Thomas Söderström, VD och projektledare

090-349 33 02

Peter Tegström, projektledare

090-349 33 17

Adam Pihlgren, serviceledare

090-206 03 91